EBALUAZIOA

   
Jardueretan eskatu dena ebaluatuko dugu:


Jarduera honen ebaluazioa bi ataletan datza:
  1. Txostenaren eta eskutitzaren ebaluazioa. Txostena eta eskutitza jardueraren azken emaitza dira. Honek lan taldearentzako kalifikazioa emango du.                                                                                                                                                                                                                   
  2. Talde lanaren ebaluazioa. Irakasleak ikasleek lan egiten duten bitartean behatuko duena izango du oinarri. Honek ikaslearen banakako kalifikazioa emango du.


Ebaluazio orokorra bi emaitza horien batura izango da.
Kalifikazio irizpideak eta  adierazleak  lotura honetan zehazten dira.